Hyra ställning

Typ av arbete * 

Skall ni arbete på taket, fasaden eller både och?

Bredd (meter) * 

Ange bredd i meter (m).

Höjd (meter) * 

Ange höjd i meter (m).